Η «Έκφρασις» είναι ένα Κέντρο Φιλολογικών Μαθημάτων. Στις τάξεις του Δημοτικού διδάσκονται: Έκθεση – Γλώσσα, Δημιουργική Γραφή και Ορθογραφία.

    Παρέχεται εξατομικευμένο πρόγραμμα για κάθε μαθητή (ιδιαίτερο μάθημα) ή προσαρμοσμένα προγράμματα για μικρές ομάδες ατόμων (γκρουπ).

 

 • ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΛΩΣΣΑΣ – ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Στο μάθημα της Γλώσσας/ Έκθεσης/Παραγωγής λόγου:

Αναπτύσσονται οι απαραίτητες δεξιότητες, προκειμένου ο μαθητής:

 • Να μάθει να χειρίζεται όσο το δυνατόν καλύτερα την νέα ελληνική γλώσσα
 • Να εμπλουτίσει το λεξιλόγιό του
 • Να ασκηθεί στην παραγωγή γραπτού λόγου και την έκφραση
 • Να κατανοήσει την γραμματική και το συντακτικό
 • Να επεξεργάζεται ένα κείμενο και να απαντά σε ερωτήσεις κατανόησης και κρίσης

Μέθοδος διδασκαλίας

 • Η διδασκαλία συμβαδίζει με την διδακτέα ύλη των σχολικών εγχειριδίων, την εμπλουτίζει, την αναλύει και την ενισχύει
 • Παροχή σημειώσεων – Επαναλήψεις – Τεστ
 • Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων

Προτεινόμενες ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα: 1 ή 2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΓΡΑΦΗΣ

Στα μαθήματα Δημιουργικής Γραφής οι μαθητές:

 • Καλλιεργούν την σωστή χρήση της γλώσσας και της έκφρασης μέσα από μια ελεύθερη και δημιουργική διαδικασία
 • Έρχονται σε επαφή με σπουδαία κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας, με μεγάλους Έλληνες & ξένους λογοτέχνες
 • Ενεργοποιούν τις γνώσεις τους στη γραμματική και το συντακτικό
 • Μέσα από παιχνίδια λέξεων μαθαίνουν να χτίζουν τον λόγο και την έκφρασή τους
 • Γράφουν τις δικές τους ιστορίες, τα δικά τους ποιήματα, το δικό τους θεατρικό έργο…
 • Συνδυάζοντας τη γραφή και τη λογοτεχνία με άλλες τέχνες (μουσική, θέατρο, ζωγραφική), αναπτύσσουν την δημιουργική φαντασία τους

ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ

 

Στα μαθήματα Ορθογραφίας οι μαθητές:

 

 • Αποκτούν συνειρμική σκέψη και εμπλουτισμένο λεξιλόγιο
 • Κατανοούν σε βάθος τους κανόνες της γραμματικής, οι οποίοι καθορίζουν την Ορθογραφία των λέξεων
 • Μαθαίνουν τον τονισμό, τα σημεία στίξης, τα -ο ή -ω, -ι, -υ, -ει, -οι ή -η, -αι ή -ε, τα κεφαλαία και τα πεζά, το τελικό –ν, τις καταλήξεις ρημάτων, επιθέτων και ουσιαστικών κ.α.
 • Ασκούνται στην Ορθογραφία μέσα από μια ευχάριστη δραστηριότητα

Μέθοδος διδασκαλίας

 • Αξιοποίηση κειμένων, ποιημάτων γνωστών λογοτεχνών
 • Παροχή σημειώσεων – Επαναλήψεις – Τεστ
 • Αξιοποίηση Ψηφιακών Μέσων

Ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα: 1

 

 

 • Διαδικτυακή Μάθηση

 

Η «Έκφρασις» παρέχει τη δυνατότητα της διαδικτυακής εκπαίδευσης μέσω οn-line μαθημάτων.

 

 

Υπεύθυνη:

Δήμητρα Β. Καραγιάννη, Φιλόλογος Μ.Α., Συγγραφέας, Εκδότρια.

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σ. Μπλιούρα 2     50131  Κοζάνη    4ος όροφος

24610 29475

www.ekfrasisedu.wordpress.com

[email protected]

https://www.facebook.com/ekfrasisedu