Σχόλιο αναγνώστη στο kozan.gr. Άφησε καναπέδες και πολυθρόνες δίπλα στους υπόγειους κάδους στην Πλατεία Μικράς Ασίας στην Κοζάνη.