Μεγάλη ποντιακή βραδιά από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντοκώμης την Παρασκευή 29 Ιουλίου.