Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  θα είναι στο τριμελές προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων για την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Ως Πανεπιστήμιο Δ. Μακεδονίας, θα αναλάβει το 3ο τετράμηνο, από 1-5-23 έως 31-8-2, που σημαίνει ότι γύρω στον Ιούνιο θα διοργανωθεί Σύνοδος Πρυτάνεων στη Δυτική Μακεδονία. Αυτές οι αποφάσεις προέκυψαν στο πλαίσιο της 2ης ημέρας της 100ης Συνόδου Πρυτάνεων που διεξάγεται στα Χανιά.