Διήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις, από την ομάδα νέων Μηλοχωρίου, το διάστημα 25 & 26 Ιουλίου.