Ανακαινίζεται ο χώρος συσσιτίου του Δήμου Κοζάνης . Oι εργασίες περιλαμβάνουν την αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων με νέο λειτουργικό εξοπλισμό, εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και ελαιοχρωματισμούς. Με αυτό τον τρόπο θα βελτιωθεί η παροχή των υπηρεσιών του Συσσιτίου, το οποίο στηρίζει καθημερινά πάνω από 180 ωφελούμενους και τις οικογένειές τους, διανέμοντας μαγειρεμένο φαγητό.