Παρουσία πλήθους πιστών η περιφορά της εικόνας της Αγίας Παρασκευής στη Γαλατινή του Δήμου Βοΐου .