Πάρτι Νεολαίας Εράτυρας την Δευτέρα 8 Αυγούστου. Ανακοινώσεις για τα λεωφορεία. Δρομολόγια από:
➡️Σιατιστα 22:00( Γυμνάσιο ) ➡️Γαλατινη 22:15 (Baron)
➡️Τσοτύλι 22:00 (Εκκλησία )
➡️Νεάπολη 22:15 (Γήπεδο )
➡️Μικροκαστρο 22:30(Σχολείο )