Ποντιακό γλέντι στον Πολύμυλο Κοζάνης το Σάββατο 13 Αυγούστου.