Μέχρι το Δεκέμβριο του 2024 η ΔΕΗ πρέπει να παραδώσει στη Μετάβαση Α.Ε. τον οικισμό της Ποντοκώμης …”ισοπεδωμένο”. Σύμφωνα με πληροφορίες του Kozan.gr, που αποκαλύπτει τη συγκεκριμένη εξέλιξη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην Προγραμματική Σύμβαση (δείτε παρακάτω πίνακα)  μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των ανωνύμων εταιρειών με διακριτικό τίτλο «ΜΕΤΑΒΑΣΗ Α.Ε.» και «ΔΕΗ Α.Ε.» εκ των εκτάσεων που περιλαμβάνονται στις Γαίες Μεταλιγνιτικής Αξιοποίησης, οι εκτάσεις των Οικισμών Κλειδιού, Ποντοκώμης και Πτελεώνα που αποτυπώνονται στα τοπογραφικά διαγράμματα 1(11) και 1 (ΗΙ) του Παραρτήματος 1 της σύμβασης, θα παραδοθούν στη ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΕ στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διαθεσιμότητας Εκτάσεων, αφότου, με δαπάνες της ΔΕΗ ΑΕ, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενέργειες για την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων των διοικητικών αποβολών, καθώς κι η κατεδάφιση των εγκαταστάσεων και κτηρίων, η απομάκρυνση των υλικών και η εξυγίανση του εδάφους τόσο για τις υπέργειες άσο και για τις υπόγειες κατασκευές.

Όπως αναφέρεται στο εκτιμώμενο χρονοδιάγραμμα του Προγράμματος Διαθεσιμότητας Εκτάσεων, βλέπε τελευταίο πίνακα, οι οικισμοί Κλειδιού, Ποντοκώμης και Πτελεώνα έχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες,  γεγονός που σημαίνει ότι οι εργασίες κατεδαφίσεων κτηρίων κτλ. θα πρέπει να ξεκινήσουν πολύ νωρίτερα. Βέβαια θέματα όπως το τι θα γίνει με τα κοιμητήρια του χωριού, την εκκλησία και κάποια άλλα κτίσματα δε διευκρινίζονται στη συγκεκριμένη Προγραμματική Σύμβαση και θα πρέπει να δοθούν εξειδικευμένες απαντήσεις. Επίσης στην περίπτωση της Ποντοκώμης θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις για το τι θα γίνει με την ολοκλήρωση των έργων υποδομής στη νέα θέση του οικισμού. Θα είναι όλα έτοιμα μέχρι τότε;