Σημερινές φωτογραφίες από τις εργασίες τοποθέτησης οπτικών ινών στην Κ. Καραμανλή στην Κοζάνη.