Χορός του Α.Σ. Δάφνη Πολυμύλου, την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου .