Παρουσία πολλών αιρετών κι εκπροσώπων πολιτικών & κομματικών θεσμικών οργάνων, ξεκίνησε, λίγο μετά 18:30, της Δευτέρας 12 Σεπτεμβρίου, η λαϊκή συνέλευση των κατοίκων του Περδίκκα, σε σχέση με τη διέλευση αγωγού φυσικού αερίου μέσα από τον οικισμό κι όσων προβληματισμών κι ερωτημάτων έχουν τεθεί, από τους κατοίκους, όλο το προηγούμενο διάστημα.

 

Α’ Μέρος

 

Β’ Μέρος