Ο Δήμαρχος Αμυνταίου Α. Μπιτάκης ΕΞΗΓΕΙ γιατί ανακάλεσε τους αντιδημάρχους Κιοσέ Παναγιώτη και Σαργιαννίδη Παύλο από τη θέση των Αντιδημάρχων Αμυνταίου και μεταβίβασε τις αρμοδιότητές τους σε άλλους Αντιδημάρχους. Δείτε το χαρακτηριστικό απόσπασμα που σας μεταφέρει το kozan.gr