Μεταξά και Λεύκαρα του Δήμου Σερβίων τοπικές κοινότητες που αποκτούν πλέον νέα προοπτική ανάπτυξης από τα οφέλη έργων που εγκρίθηκαν προς υλοποίηση (δρόμος Λεύκαρα – Νεράιδα συνολικού ποσού ύψους 500.000€) αλλά και από απόδοση ανταποδοτικών τελών για ανεμογεννήτριες στο Μεταξά και εκμετάλλευση ορυκτών (χουντίτης) στα Λεύκαρα, αποδίδονται στην τοπική κοινωνία. Χρόνιο αίτημα της τοπικής κοινότητας Λευκάρων, ο δρόμος που μειώνει την απόσταση προς την έδρα του δήμου Σερβίων, διευκολύνει την πρόσβαση για Νεράιδα, συνδέει άμεσα τα Λεύκαρα με την εθνική οδό Κοζάνης Λάρισας και διευκολύνει δίνοντας μεγαλύτερα περιθώρια ανάπτυξης στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Με μια σειρά έργων και παρεμβάσεων που εκτελούνται στις τοπικές κοινότητες και δεν αποτελούν σχέδια επί χάρτου, η δημοτική αρχή με συνέπεια, μεθοδικότητα, και ρεαλισμό προχωρά σταθερά σε δρόμο ανάπτυξης και δίνει πνοή στον τόπο.