Διερεύνηση της προοπτικής αξιοποίησης  του γύψου που παράγεται από τα συστήματα αποθείωσης των λιγνιτικών μονάδων ως πρώτη ύλη  για την παραγωγή γυψοσανίδων

29 Σεπτεμβρίου 2022
12:26

Ενδιαφέρον της Περιφέρειας για την Αξιοποίηση των Παραπροϊόντων Αποθείωσης της Μονάδας «Πτολεμαΐδα V» 

Το ενδιαφέρον της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την αξιοποίηση των παραπροϊόντων αποθείωσης της μονάδας «Πτολεμαΐδα V» εκδήλωσε με επιστολή του προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Δ.Ε.Η. Α.Ε. κ. Στάση ο Αντιπεριφερειάρχης Δ.Α.Μ. Γρηγόρης Τσιούμαρης.

Αφορμή του ενδιαφέροντος υπήρξε η αναφορά του υπεύθυνου της νέας μονάδας κ.Ανέστη Κεφαλά σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η νέα μονάδα διαθέτει σύστημα αποθείωσης καυσαερίων, τα οποία θα βγαίνουν σε μορφή γύψου…».

Στην επιστολή μεταξύ άλλων αναφέρεται :

«Συζητώντας με τους συνεργάτες μας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), πληροφορηθήκαμε για τη λειτουργία εργοστασίων αξιοποίησης του γύψου που παράγεται στις λιγνιτικές μονάδες ευρωπαϊκών περιφερειών, κυρίως για την παραγωγή γυψοσανίδων, τα οποία κατασκευάστηκαν πλησίον των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων, αξιοποιώντας την τέφρα με όρους Βιομηχανικής Συμβίωσης και Κυκλικής Οικονομίας και μάλιστα, με σημαντική συμβολή στην οικονομία και στην ανάπτυξη των περιοχών τους.

Στην κατεύθυνση αυτή, εν όψει της μεταλιγνιτικής περιόδου (που βιώνει ήδη η περιοχή μας) και στην προσπάθειά μας να δρομολογήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες επενδύσεις που θα καλύψουν το έλλειμμα των χαμένων θέσεων εργασίας, σας αποστέλλουμε μια πρώτη διερεύνηση της προοπτικής αξιοποίησης του γύψου που προέρχεται από τα παραπροϊόντα των μονάδων αποθείωσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση άνθρακα και λιγνίτη και του οποίου η συνηθέστερη εμπορική χρήση εντοπίζεται στην παραγωγή γυψοσανίδων και σχετικών δομικών υλικών.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το όλο εγχείρημα αφορά πρωτίστως τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για το εάν και κατά πόσο θα σας ενδιέφερε η εν λόγω αξιοποίηση,

 • είτε ως επιχείρηση,
 • είτε με την συμμετοχή ενδιαφερόμενων επενδυτών,
 • είτε παραχωρώντας την αξιοποίηση σε ιδιώτες (που μάλιστα, από μία πρώτη ενημέρωση, υπάρχει ήδη ενδιαφέρον).

Σε κάθε περίπτωση είμαστε στη διάθεσή σας για την διερεύνηση εκπόνησης της Μελέτης Σκοπιμότητας, που αναφέρεται στο σημείο 5 του συνημμένου υπομνήματος, καθώς και σε όποια συνεργασία κρίνετε σκόπιμη για την υλοποίηση του φιλόδοξου αυτού έργου.»

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο παρακάτω έγγραφο:

 

 1. Εισαγωγή

Ο γύψος αποτελεί ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο  υλικό στη βιομηχανία δομικών υλικών και  προέρχεται είτε από φυσικούς σχηματισμούς είτε  από τα παραπροϊόντα των μονάδων αποθείωσης των σταθμών  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από καύση άνθρακα και λιγνίτη. Στην τελευταία περίπτωση ο γύψος που παράγεται ονομάζεται συνθετικός γύψος, γνωστός διεθνώς ως  Flue Gas Desulfurization Gypsum (FGDG). Η περισσότερο συνηθισμένη και χαρακτηριστική εμπορική χρήση του συνθετικού γύψου εντοπίζεται στην παραγωγή γυψοσανίδων και σχετικών δομικών υλικών που αποτελούνται κυρίως από ένυδρο θειικό ασβέστιο (CaSO4•2H2O). Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως  βελτιωτικό εδάφους, ως  λίπασμα στη γεωργία, στη διαχείριση αποβλήτων και στην αποκατάσταση εξαντλημένων εδαφών (American Coal Ash Association, 2016).

 1. Η παγκόσμια και ευρωπαϊκή αγορά γυψοσανίδων

Το 2020, το  μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς γυψοσανίδων ξεπέρασε τα   45 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ  και αναμένεται να αυξηθεί με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 11,8% από το 2021 έως το 2028. Μια καλά εδραιωμένη αγορά γυψοσανίδων υπάρχει επί του παρόντος στη Γερμανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, καλύπτοντας περισσότερο από το 53% του όγκου της ευρωπαϊκής αγοράς (Fazio & Pennington, 2007). Η υψηλότερη κατανάλωση γυψοσανίδων (σε m2 κατά κεφαλήν) εντοπίζεται στη Δανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία, την Αυστρία, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (GtoG project, 2013b).

Η αυξανόμενη αστική μετανάστευση,  η αύξηση των κρατικών δαπανών στην αγορά ακινήτων για την κατασκευή κατοικιών (κρατική αντιπαροχή) και η αυξανόμενη ανάγκη για κατοικίες υψηλών προδιαγραφών αναμένεται να υποστηρίξουν περαιτέρω  την μεγέθυνση  της αγοράς. (Grand View Research, 2021).

 1. Τα άμεσα και τα έμμεσα οφέλη για την τοπική οικονομία

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο γύψος χρησιμοποιείται ευρέως στον κατασκευαστικό κλάδο, αποτελεί τον τομέα με τα μεγαλύτερα ποσοστά απασχόλησης ενώ  η  ευρωπαϊκή βιομηχανία γύψου έχει έναν κύκλο εργασιών της τάξης των 7,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Περιλαμβάνει   154 ορυχεία και περισσότερα από 160 εργοστάσια, τα οποία προσφέρουν άμεση εργασία σε περίπου 28.000 εργαζομένους και έμμεση εργασία σε περισσότερους από 300.000. Αξίζει να σημειωθεί ότι  ο αριθμός των τεχνιτών που «δουλεύουν» γυψοσανίδες  στην Ευρώπη είναι περίπου 1,1 εκατομμύρια και εκτιμάται ότι η βιομηχανία γύψου στο σύνολο της εκπαιδεύει περίπου 25.000 εργαζομένους τον χρόνο (Marlet, 2018).

Το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταναλώθηκαν περισσότεροι από 57 εκατομμύρια τόνοι γύψου για χρήσεις όπως: α) παραγωγή γυψοσανίδων τοίχου και οροφής (51%), β) παραγωγή γύψου για κατασκευή τοιχοποιίας (26%), γ) παραγωγή τσιμέντου (17%) και δ) αγροτοβιομηχανία (6%) ( Blengini, et al., 2020).

 1. Η κατάσταση στην Ελλάδα

Σε εθνικό επίπεδο, η ετήσια κατανάλωση γυψοσανίδων ανέρχεται σήμερα σε 20 εκ. τ.μ. και καλύπτεται από την εγχώρια παραγωγή. Βέβαια, αναμένεται μεγάλη αύξηση της ζήτησης σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο και κατά συνέπεια, η παραγωγή γυψοσανίδων με πρώτη ύλη το συνθετικό γύψο που προέρχεται από λιγνιτικές μονάδες, μπορεί να δημιουργήσει ένα εξαγώγιμο προϊόν  ανταγωνιστικού κόστους,  με ιδιαίτερα θετική επίπτωση στην τοπική οικονομία.

 

 1. Η πρόταση για τη Δυτική Μακεδονία

Αυτών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή θα παραμείνει ενεργή έως το 2028, κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί η προοπτική αξιοποίησης του γύψου στην παραγωγή γυψοσανίδων  και συναφών δομικών υλικών, μέσω κατασκευής μονάδας παραγωγής στη Δυτική Μακεδονία.

Η σχετική Μελέτη Σκοπιμότητας θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πλήρη χαρακτηρισμό των  φυσικοχημικών ιδιοτήτων του γύψου των λιγνιτικών σταθμών της περιοχής αναφορικά με  τη συγκεκριμένη εφαρμογή, τα τεχνοοικονομικά δεδομένα που καθορίζουν την ελκυστικότητα της   επένδυσης  και βεβαίως,  τη δυνατότητα  σταδιακής υποκατάστασης της πρώτης ύλης για την περίοδο μετά το 2028. Η προτεινόμενη Μελέτη Σκοπιμότητας θα μπορούσε να ενταχθεί για χρηματοδότηση είτε στο ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας είτε στην Τεχνική Βοήθεια του ΠΔΑΜ.

 

9 σχόλια

 • Μας δουλεύει ψιλό γαζι θα επενδύσουμε για αξιοποίηση της τέφρας σε μονάδα που οσονούπω θα σταματήσει να καίει λιγνίτες; ζούμε μία τρέλα με το Καλό Παιδί

 • πριν από πολλά χρόνια δημιουργήθηκε εργοστάσιο παραγωγής τσιμέντου από την ιπτάμενη τέφρα που δεν λειτούργησε ποτέ !!!
  πεταμένα λεφτά, τα ίδια και πάλι να οικονομήσουν κάποιοι …

 • Όσο δεν υπάρχει σαφές πλάνο για το μέλλον της μονάδας σε βάθος 20ετιας τουλάχιστον, όλα αυτά που γράφετε είναι απλά φύκια για μεταξωτές κορδέλες…

 • Σαφές πλάνο θα υπήρχε εάν οι γεωπολιτικές εξελίξεις δεν υπήρχαν καθόλου ή ήτανε σταθερές. Από την στιγμή που οι εξελίξεις αυτές τρέχουν και αλλάζουν διαρκώς θα πρέπει κάποια δεδομένα επίσης να αλλάξουν. Εδώ δεν υπάρχει πλάνο στο ίδιο μας το σπίτι που ανά μήνα τα έξοδα αλλάζουν και τα έσοδα μένουν ίδια, πως θα μπορούσε κάποιος να βάλει ένα ΤΟΣΟ μακρυπρόθεσμο πλάνο που αναφέρεις;;;

 • Μονίμως εκτός τόπου και χρόνου, τόσο ο Τσιούμαρης όσο και ολόκληρη η Περιφερειακή Αρχή: από το 2003 βγάζει γύψο ο ΑΗΣ Μελίτης και πετιέται στην απόθεση, τι έκαναν τόσα χρόνια για να μη γεμίζει η Μελίτη αποθέσεις;

Αφήστε μία απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

*

Προσοχή!!! Για να δημοσιεύονται, από 'δω και στο εξής, τα σχόλιά σας, θα πρέπει να επιλέγετε, την παρακάτω επιλογή  "Διάβασα και αποδέχομαι τους Πολιτική απορρήτου  " που σημαίνει ότι διαβάσατε κι αποδέχεστε την πολιτική απορρήτου του kozan.gr. Αν, κάποια φορά, ξεχάσετε να το κάνετε θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι δεν το πατήσατε (αρα δεν αποδεχτήκατε την πολιτική απορρήτου). Σε αυτή την περίπτωση, για να μη χαθεί το σχόλιο σας, πατήστε να γυρίσετε πίσω  και ξαναπατήστε "δημοσίευση", τσεκάροντας, προηγουμένως, την προαναφερόμενη επιλογή. Η συμπλήρωση των πεδίων όνομα, Ηλ. διεύθυνση και ιστότοπος, της παραπάνω φόρμας, δεν είναι υποχρεωτική.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Μείνετε συντονισμένοι