Το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ – Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (πρώην ΟΑΕΔ) που επιδοτεί την πρόσληψη προσωπικού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και στην περιοχή της Μεγαλόπολης, παρουσίασε καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις.

Η Βουλευτής Ν. Κοζάνης Παρασκευή Βρυζίδου, επισήμανε το θέμα στο Διοικητή της ΔΥΠΑ κ. Σπύρο Πρωτοψάλτη, ο οποίος προέβη στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να προχωρήσει η χρηματοδότησή του από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ.

 Μετά την υπογραφή της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης – ΚΥΑ, από τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  που θα τροποποιήσει – αντικαταστήσει την ισχύουσα, προκειμένου να εναρμονιστεί με την απαίτηση των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων, εντός του Οκτωβρίου, αναμένονται οι εκταμιεύσεις προς τους εργοδότες.

30/09/2022