Πρόγραμμα λειτουργικών συνάξεων ενορίας Αγ. Νικολάου Κοζάνης για τον Οκτώβριο.