Μετά από δύο χρόνια αγιασμός και χορός για το σύλλογο “Φίλοι της Παράδοσης”