Ενημερώνουμε το καταναλωτικό κοινό, ότι οι λαϊκές αγορές επί των οδών Σταμκίδη (Ηπειρώτικα), Γιαχνίκα (Σκ΄ρκας ) και Κρόκου θα διεξαχθούν τη Δευτέρα 10/10/2022 λόγω της αργίας Απελευθέρωσης της πόλης.