Κλειστή η οδός Ξεν. Τριανταφυλλίδη για εργασίες αποκατάστασης διαρροής τηλεθέρμανσης.