Συνέχεια των ασφαλτοστρώσεων σε επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές μονάδες στην Περιφέρεια μας.
Από την ολοκλήρωση των εργασιών στην Άρδασσα Κοζάνης. Έπεται συνέχεια με την τρίτη φάση για την ασφαλτόστρωση και των μονάδων και επιχειρήσεων που υπολείπονται.
Στόχος μας για κάλυψη των αναγκαίων υποδομών, όλων των νόμιμων μονάδων και επιχειρήσεων της Δυτικής Μακεδονίας σε φως, νερό και δρόμους.
Στηρίζουμε τους κτηνοτρόφους μας, στηρίζουμε τους ανθρώπους που μας ταΐζουν.