Όμορφες αεροφωτογραφίες, χθεσινής λήψης, από τον ΑΗΣ Καρδιάς, την Ποντοκώμη, την Κοζάνη και τα γύρω χωριά. Οι φωτογραφίες είναι του συμπολίτη μας Η. Μιχαηλίδη.