Τι σημαίνει κατ΄ ουσίαν  τούτη η φράση του Ομήρου; Αυτό που ελέχθη προσφάτως  από εξέχον πολιτικό πρόσωπο: «Όλοι μαζί για την ύπαρξή μας».

          Τινές επιστήμονες υποστηρίζουν το εξής :  «Οι διαφορές  μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας πρέπει να επιλυθούν με αμοιβαίες υποχωρήσεις».

          Κατά πρώτον. Τι σημαίνει η λέξη :  «διαφορές»; Η Τουρκία  προβάλλει μονόπλευρα απαιτήσεις σε βάρος της Ελλάδος. Προβάλλει η  Ελλάδα  απαιτήσεις σε βάρος της Τουρκίας ;  Όχι. Επομένως ο όρος  είναι εσφαλμένος, ως εκ τούτου ατυχής.

Κατά δεύτερον,  Τι σημαίνει η φράση : «αμοιβαίες υποχωρήσεις»;

Μπορούν να μας προσδιορίσουν ποιες θα ήσαν οι εκ μέρους της Τουρ -κίας υποχωρήσεις και να μας τις απαριθμήσουν; Μήπως εννοούν τις εκ μέρους μόνον της Ελλάδος υποχωρήσεις  ως  «αμοιβαίες υποχωρήσεις ; Επομένως  η φράση, η διατύπωση είναι και πάλι εσφαλμένη και ατυχής.

Αν θέλουμε να αποτυπώσουμε επί  χάρτου σε μία κύρια πρόταση την αλήθεια και την πραγματικότητα, όπως την τελευταία (πραγματικότητα) την βιώνουμε  σήμερα  με τον  αχαλίνωτο παροξυσμό της Τουρκίας, θα πρέπει να πούμε: «Οι μονομερείς διεκδικήσεις της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδος προσκρούουν  στο Διεθνές Δίκαιο (Διεθνείς Συνθήκες και  Δίκαιο της Θάλασσας».

Η αναλλοίωτη και αμετάβλητη εθνική μας γραμμή στην εξωτερική μας πολιτική, (γραμμή)  προς την οποία συμπλέουν όλα τα κόμματά μας ομοθυμαδόν, με το ίδιο φρόνημα, και ομοφώνως  είναι : «Το μόνο και αποκλειστικό ζήτημα  που μπορεί  να τεθεί σε διάλογο  με την Τουρκία  είναι ο καθορισμός της  Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (Α.Ο.Ζ.), και τούτο το μοναδικό θέμα  θα πρέπει να ρυθμιστεί στα πλαίσια  της Διεθνούς Συνθήκης  περί Δικαίου της Θάλασσας».

Προ ολίγων ημερών  με διαμεσολάβηση των Η.Π.Α. διευθετήθηκε και καθορίστηκε  το ζήτημα της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (Α.Ο.Ζ.)  μεταξύ των εμπολέμων  χωρών Ισραήλ και Λιβάνου στα πλαίσια  του Δικαίου της Θάλασσας.

                                                            Κοζάνη    12-10-2022