Παρακαλούμε να διαθέσετε λίγα λεπτά για τη συμπλήρωση του παρακάτω ερωτηματολογίου που αφορά στο πόσιμο νερό. Με αυτόν τον τρόπο, οι θέσεις και οι προτάσεις σας, λαμβάνονται υπόψη στην Υλοποίηση του Σχεδίου Ασφάλειας Νερού που καταρτίζει η ΔΕΥΑ Εορδαίας. Το ερωτηματολόγιο μπορείτε να το βρείτε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Εορδαίας eordaia.gov.gr. Ευχαριστούμε!