Η εταιρεία βιομηχανικών ορυκτών ΓΕΩΕΛΛΑΣ Α.Μ.Μ.Α.Ε. ζητά για το Εργοστάσιο επεξεργασίας αργίλων στο νομό Γρεβενών

 

 

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ

 

 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 • Δειγματοληψίες, αναλύσεις και καταχώρηση κωδικών και αποτελεσμάτων
 • Έρευνα & ανάπτυξη – δοκιμές και σύνταξη αναφοράς αποτελεσμάτων
 • Οργάνωση, Συντονισμός και διαχείριση εργασιών/δοκιμών

 

Απαραίτητα προσόντα :

 • Πτυχίο Ανώτατης Σχολής (Α.Τ.Ε.Ι.) με Τεχνολογική Κατεύθυνση
 • Πολύ Καλή Γνώση Microsoft Office
 • Πολύ Καλή Γνώση Αγγλικών
 • Ικανότητα καλής επικοινωνίας
 • Διοικητικά και οργανωτικά προσόντα

Επιθυμητά προσόντα :

 • Προϋπηρεσία σε περιβάλλον εργαστηρίου
 • Γνώση ή εμπειρία σε συστήματα ποιότητας

Προσφέρονται :

 • Άριστο περιβάλλον εργασίας
 • Ικανοποιητικό επίπεδο αμοιβής

Αποστολή βιογραφικού σημειώματος στη διεύθυνση :

ΓΕΩΕΛΛΑΣ  Α.Μ.Μ.Α.Ε.

Ταχυδρομική θυρίδα 104

51 100 Κνίδη, Γρεβενά

e-mail : [email protected]