Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Κοζάνη. Αυτή είναι η κατάσταση του πεζοδρομίου μπροστά στα IEK.