Προτάσεις αναγκαίων ρυθμίσεων ΑΠΕ

 

Αρ. πρωτ. 283_4/11/2022

Θεσσαλονίκη
4 Νοεμβρίου  2022

 Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να σας διατυπώσουμε τις προτάσεις της Ομοσπονδίας για ρυθμίσεις που κρίνονται αναγκαίες λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στην αγορά το τελευταίο έτος.

Πιο συγκεκριμένα   είναι :

1. Ζητάμε  την Επιστροφή  του  παρακρατηθέντος  6 %   από  τους  Φωτοβολταικούς  Παραγωγούς   το  2021  λόγω   <<  Κορονωιού  >>

Ο   ΕΛΑΠΕ  κατά  το  έτος  2022  είναι  ο Βασικός  τροφοδότης  του  Ταμείου  Ενεργειακής  Μετάβασης   . Με  ποσό  που  ξεπερνάει  μέχρι  αυτή  τη  στιγμή  το  1  Δις  Ευρώ  οι ΑΠΕ  ενισχύουν  το  σύνολο  των  Νοικοκυριών   και  των  Επιχειρήσεων  της  Χώρας  μας  .    Οπως  έχουμε  τονίσει  και με  Δελτία  Τύπου  μας  και  με  Δημόσιες  Παρεμβάσεις  είμαστε   Περήφανοι   που  ενισχύουμε  με  το  Πλεόνασμα  μας  το  σύνολο  της  Ελληνικής  Κοινωνίας  και  ιδιαίτερα  τους  αδύνατους .

Είναι  εντελώς  παράλογο  όμως  όταν    << θεωρείται  >>  ότι  υπάρχει  Ελλειμα  αυτό  να  επιβαρύνει  τους  Παραγωγούς  ένω  όταν  υπάρχει  Πλεόνασμα  το  100 %  να  αποδίδεται στην  Κοινωνία .   Σαν  ελάχιστη  ένδειξη  ευγνωμοσυνης  της  Ελληνικής  Κυβέρνησης  ζητάμε  να  μας  επιστροφεί  το  παρακρατηθέν  ποσό .

 

                     2.Αναπροσαρμογή της ταρίφας (FIP) κατά 10€/ΜWh.

Η μεγάλη αύξηση του κόστους κατασκευής των πάρκων, η οποία οφείλεται στις ανατιμήσεις όλων των υλικών, σε συνδυασμό με την αύξηση των επιτοκίων, καθιστούν τα έργα μη βιώσιμα. Αυτό δημιουργεί ένα καθεστώς όπου πολλοί παραγωγοί-επενδυτές είναι έτοιμοι να εγκαταλείψουν πάρκα για τα οποία έχουν λάβει όρους σύνδεσης

 

 

 

  1. Παράταση της διατήρησης σταθερής τιμής FIP0020 κατά ένα έτος

Ο ιδιαίτερα αυξημένος όγκος εργασίας, λόγω του μεγάλου πλήθους αιτημάτων, που κλήθηκαν να διαχειριστούν ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ είχε ως αποτέλεσμα έργα που είχαν υποβάλει αιτήσεις μέχρι 31/12/2020 να μην μπορέσουν να λάβουν όρους σύνδεσης μέχρι τέλος του τρέχοντος έτους και έτσι να μείνουν εκτός καθεστώτος στήριξης με FIP .

Eυνόητο  είναι  ότι   θα πρεπει να  παραταθούν  και  ολες  οι  επιμέρους  Προθεσμίες  .

 

 

4 )      Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) όλων των Τιμών Αναφοράς (Τ.Α.) των ΦΒ Σταθμών με βάση τον  Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ).

 

Να  υπενθυμίσουμε  ότι η  Τιμαριθμική  αναπροσαρμογή   υπήρχε  στις  Συμβάσεις  των  Φωτοβολταικών  Παραγωγών  και  καταργήθηκε    με  το  4254 /2014 .

 

  • Τα έργα της υποομάδας Γ2 και  Γ4 όπως προβλέπονται στην/ Υπουργική απόφαση (ΥΠΕΝ /ΓΔΕ/84014/7123 ΦΕΚ 4333/12/08/2022) να εξετάζονται εκ παραλλήλου με τα αιτήματα της Ομάδας Α. 

Πολλοί μικροεπενδυτές είδαν κάποια διέξοδο στη νομοθετική ρύθμιση του 2020 και υπέβαλαν στον ΑΔΜΗΕ ομαδικά κοινά αιτήματα είτε ως μεμονωμένοι για εργα εως 500kw είτε συμμετέχοντας σε ενεργειακές κοινότητες. Και ενώ έχουν λάβει αριθμούς πρωτοκόλλου εδώ και αρκετό καιρό (πάνω από 20 μήνες σε κάποιες περιπτώσεις), περιμένουν την αξιολόγηση και την έγκριση, ξοδεύοντας χιλιάδες ευρώ για μελέτες, ενοίκια και άλλα λειτουργικά κόστη, έρχεται μια υπουργική απόφαση και με προκλητικό τρόπο τους «πεταει» στην άκρη ( και μάλιστα με αναδρομική ισχύ) βάζοντας μπροστά  τους μεγάλους επενδυτές, δίνοντας προτεραιότητα ακόμα και σε κείνους που θα υποβάλουν αιτήματα από δω και στο εξής έως και τις 10/12.

 

6 )      Αποκλίσεις στην Αγορά Εξισορρόπησης λόγω συμφόρησης Δικτύων ΜΤ ΔΕΔΔΗΕ.

 

 

Οι βλάβες του Δικτύου ΜΤ δεν μπορούν να επιβαρύνουν τους Σταθμούς ΑΠΕ από την στιγμή που οι αποκλίσεις δεν αφορούν τους Σταθμούς ΑΠΕ αλλά την μη διαθεσιμότητα των Δικτύων ΜΤ αρμοδιότητας του ΔΕΔΔΗΕ.

 

Ήδη υφίστανται αποκλίσεις στην Αγορά Εξισορρόπησης της παραγόμενης ενέργειας σε σχέση με τις προβλέψεις των ΦΟΣΕ, των ΦΒ Σταθμών λόγω υπερφόρτωσης των Δικτύων ΜΤ του ΔΕΔΔΗΕ. Το φαινόμενο αυτό αυξάνεται σημαντικά στις ώρες παραγωγής των ΦΒ Σταθμών και χαμηλών καταναλώσεων λόγω καλών καιρικών συνθηκών. Στο παρόν το ΕΧΕ εκτελεί Dry Run για την Συνεχόμενη Ενδοημερήσια Αγορά (Continuous Intraday), όπου το επόμενο χρονικό διάστημα η χονδρεμπορική αγορά θα μεταβεί στην πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης των ΑΠΕ. Ήδη η επιβολή πλαφόν 85€/mwh στην Προημερήσια Αγορά (7/2022) και στην Ενδοημερήσια Αγορά (10/2022) δημιούργησε αυξημένα κόστη αποκλίσεων στην Αγορά Εξισορρόπησης. Εάν κατά την λειτουργία της αγοράς υπό πλήρη ευθύνη εξισορρόπησης των ΑΠΕ, πλέον των αστοχιών των προβλέψεων (ευθύνη ΦΟΣΕ) προστεθούν και οι αποκλίσεις Σταθμών ΑΠΕ λόγω υπερφόρτωσης των Δικτύων ΜΤ του ΔΕΔΔΗΕ, τότε με την ύπαρξη των πλαφόν θα υπάρξουν σημαντικά κόστη αποκλίσεων προς τους Παραγωγούς ΑΠΕ. Θα πρέπει, όπως υπήρξε ρύθμιση στην Αγορά Εξισορρόπησης για την συμφόρηση των Δικτύων Μεταφοράς ΑΔΜΗΕ (βλ. ΚΥΤ Κουμουνδούρου – Μεγαλόπολη), αντίστοιχα να προβλεφθεί ρύθμιση στην Αγορά Εξισορρόπησης και για την συμφόρηση των Δικτύων ΜΤ του ΔΕΔΔΗΕ.

  • Είμαστε κάθετα  αντίθετοι  στον  συνεχή  αποκλεισμό  των  μικρομεσαίων  από   το  Ενεργειακό  Γίγνεσθαι .   Ενώ  υπάρχει  αναστολή  αδειοδοτήσεων    με  την Υπουργική  απόφαση  της  12ης Αυγούστου  2022  ο  Ηλεκτρικός  χώρος  πλέον   καθίσταται    Προσβάσιμος  μόνο  για  τους  Πολύ  λίγους  και  πολύ  ισχυρούς .

Ζητάμε  την  κατάργηση  των  προτεραιοτήτων  που  εισάγεται  με  την  ανωτέρω υπουργική  απόφαση .

  • Για  τις  Εγγυητικές  Επιστολές     της   Διακράτησης  του  Ηλεκτρικού    χώρου   , η  προθεσμία  κατάθεσης  των οποίων   λήγει  σήμερα ,    θα  πρέπει   αν   δεν  απαντηθούν σύμφωνα με  το νόμο είτε να επιστραφούν  είτε  να  απομειωθούν  στο  90 %    στο  χρόνο  που  ορίζεται  από το νόμο . Ο  Νόμος  δεν  γίνεται  να  ισχύει  επιλεκτικά .

 

  • Τέλος σας  μεταφέρουμε  την   αγανάκτηση  των  Μικρομεσαίων  Φωτοβολταικών  Παραγωγών  για  την απαράδκτη  καθυστέρηση    σύνδεσης  σχεδόν  1   GW  φωτοβολταικών  Σταθμών   από  το ΔΕΔΔΗΕ   για  σχεδόν  12  μήνες .

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

 

Για την ΠΟΣΠΗΕΦ

 

Γιάννης Παναγής                                                                             Πέτρος Τσικούρας

Πρόεδρος                                                                                                      Γενικός Γραμματέας