Το Σωματείο Εργαζομένων Τ.ΟΜ.Υ. της 3ης και 4ης Υ.ΠΕ. ανακοινώνει το πρόγραμμα των δράσεων που θα πραγματοποιήθουν από τις αντίστοιχες Τ.ΟΜ.Υ. με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη στις 14 Νοεμβρίου 2022.

2η Τ.ΟΜ.Υ. Πτολεμαϊδας Ενημέρωση για τον Σακχαρώδη Διαβήτη,  Παυλίδη Αδαμοπούλου 66 (εντός της Τ.ΟΜ.Υ.)

3η Τ.ΟΜ.Υ. Κοζάνης, Ενήμερωση για τον Σακχαρώδη Διαβήτη και μετρήσεις σακχάρου, Κασομούλη 12 (εντός της Τ.ΟΜ.Υ.)