Χρειάζεται μία κάποια παρέμβαση στην πλατεία απέναντι από το κατάστημα του Τσικριτζή γιατί είναι μέσα στην κουτσουλιά και ουσιαστικά δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει κανένας.