Τον Νοέμβριο του 2022 ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα Erasmus+ 2019-1-UK01-KA229-061892 με τίτλο «I speak for rights» στο οποίο συμμετείχε το Δ. Σχ. Λευκοπηγής Κοζάνης. Κατά το χρονικό διάστημα 15 έως 19 Νοεμβρίου 2022 έλαβε χώρα η πέμπτη και τελευταία κινητικότητα των σχολείων-εταίρων της στρατηγικής σύμπραξης στην πόλη Σουόνζι της Ουαλίας. Σκοπός του έργου ήταν η γνωριμία των μαθητών με την Χάρτα των Δικαιωμάτων του Παιδιού της UNICEF, η ευαισθητοποίησή τους σχετικά με αυτά και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ιδιότητας του πολίτη του κόσμου μέσα από συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ των σχολείων των χωρών που έλαβαν μέρος. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα σχολεία Ysgol Gynradd Gymraeg Tirdeunaw (συντονιστικό σχολείο) και στο Ysgol Gymraeg Parc y Tywyn της Ουαλίας και συμμετείχαν, εκτός από το σχολείο μας, τα σχολεία Scoil Mhuire Baile an Bhothair της Ιρλανδίας και το Vehmasmäen Koulu της Φιλανδίας.

Κατά την επίσκεψη στα δύο σχολεία της Ουαλίας, εκπρόσωποι των μαθητών ξενάγησαν τους επισκέπτες στους χώρους των σχολείων τους και παρουσίασαν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας. Οι επισκέπτες εκπαιδευτικοί συνομίλησαν με μαθητές και εκπαιδευτικούς και παρακολούθησαν μέρος των μαθημάτων τους. Στις εκπαιδευτικές συναντήσεις που ακολούθησαν πραγματοποιήθηκε ο τελικός απολογισμός και η  αξιολόγηση του προγράμματος, καθώς και επιμόρφωση σχετικά με τις τεχνικές λεπτομέρειες της καταγραφής των αποτελεσμάτων και του αντίκτυπου του έργου, και προγραμματισμός των δράσεων που στοχεύουν στη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Παράλληλα με τις εκπαιδευτικές δράσεις οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν τα αξιοθέατα της περιοχής, όπως το γραφικό λιμάνι της περιοχής Mπέρυ Πορτ, το μεσαιωνικό κάστρο  Κιντγουέλλι  και τον εθνικό δρυμό Brecon Beacons.

Το σχολείο μας εκπροσωπήθηκε από τις εκπαιδευτικούς Τσιαρτσιώνη Ελένη, συντονίστρια του προγράμματος και Δούφλια Αναστασία, μέλος της παιδαγωγικής ομάδας του σχολείου.

Στη διάρκεια του τριετούς προγράμματος οι μαθητές-τριες του σχολείου μας συμμετείχαν σε πάνω από είκοσι κοινές δράσεις μαζί με τους Ευρωπαίους συνομήλικους τους. Η τελική αξιολόγηση του προγράμματος, η οποία ολοκληρώθηκε μέσω ερωτηματολογίων προς τους μαθητές-τριες του σχολείου, έδειξε ότι το πρόγραμμα Erasmus+ απέφερε σημαντικά οφέλη στην σχολική κοινότητα και ότι οι στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Όσον αφορά τους μαθητές-τριες, δήλωσαν πως ευαισθητοποιήθηκαν πάνω στο θέμα των δικαιωμάτων του παιδιού, ανέπτυξαν και καλλιέργησαν  δεξιότητες, όπως η συνεργασία, η χρήση ξένων γλωσσών και ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ ενισχύθηκε η ευρωπαϊκή τους συνείδηση μέσω της επικοινωνίας με τους Ευρωπαίους συνομηλίκους τους και της γνωριμίας τους με την πολιτιστική κληρονομιά των εταίρων. Αξίζει να σημειωθεί πως το σύνολο των μαθητών δήλωσαν πως η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία και θα λάμβαναν ξανά μέρος σε πρόγραμμα Erasmus+.

Όσον αφορά τη σχολική μονάδα, το πρόγραμμα αυτό έδωσε την ευκαιρία για επαγγελματική εξέλιξη των εκπαιδευτικών, μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τους Ευρωπαίους συναδέλφους τους, την ανταλλαγή καλών πρακτικών και την καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως συνεργατικότητα, δεξιότητες επικοινωνίας, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, προσαρμοστικότητα και οργανωτικότητα. Επίσης ενισχύθηκε η εξωστρέφεια του σχολείου, το οποίο προβλήθηκε όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, αλλά και στο εξωτερικό μέσα από το συγκεκριμένο καινοτόμο πρόγραμμα. Τέλος η συμμετοχή του σχολείου στο πρόγραμμα Erasmus+ αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου μας και συγκεκριμένα των ηθών και εθίμων της τοπικής κοινότητας Λευκοπηγής.