Αυτό είναι το φυλλάδιο της παράταξης ΚΟΙ.ΡΙ.ΞΕ Δ.Α.Κ.Ε. για τις εκλογές στο Σωματείο Σπάρτακος.