Αφοπλισμένοι Ληστές , μάλλον στις Φυλακές πίσω απ το Α Δημοτικό Σχολείο . Την περίοδο 1881 – 1888 , που Μουτεσαρίφης / Διοικητής στο Σαντζάκι/Νομό Σερβίων ήταν ο Χαλίλ μπέης , η δίωξη της Ληστείας έγινε αποτελεσματική . Φωτογραφία του Γερμανού Γλωσσολόγου Gustav Weigand απ τη διατριβή του :
Die Sprache der Olympo-Walachen , Λειψία 1888 .
Ν . ΜΠ .