Σήμερα 23 Δεκεμβρίου μας έψαλαν τα κάλαντα η Στρατιωτική Μπάντα και από το Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης το Σύνολο Βιολιού και συγκεκριμένα η τάξη της κας Λουντμίλα Αχιμπάλοβα, ήταν μια ευχάριστη νότα για τους εργαζόμενους αλλά ιδιαίτερα για τους ασθενείς, οι οποίοι θα περάσουν αυτές τις άγιες μέρες στο Νοσοκομείο και στο άκουσμα της μελωδίας ένιωσαν το πνεύμα των εορτών και πήραν δύναμη.

 

 

Εκ της Διοικήσεως