Η ομάδα Κοτσιαμάνων Ασβεστόπετρας Eoρδαίας αναβίωσε το παραδοσιακό-εντυπωσιακό έθιμο των Μωμόγερων.