Ετήσιος χορός του Πολιτιστικού Λαογραφικού Συλλόγου “Η Μέρα” το Σάββατο 7 Ιανουαρίου.