Γιορτή τ’ Αΐ Γιαννιού στη Λευκοπηγή το Σάββατο 7 Ιανουαρίου