MAXH” ΓIA NA ΣTAΘEPOΠOIHΣOYN THN KATAΣTAΣH THΣ YΓEIAΣ ENOΣ 6XPONOY ΠAIΔIOY ΔINOYN ΓIATPOI ΣTO TMHMA EΠEIΓONTΩN ΠEPIΣTATIKΩN ΣTO ΓENIKO NOΣOKOMEIO TΩN ΓPEBENΩN, META THN ANAKOΠH KAPΔIAΣ ΠOY YΠEΣTH.

TO ΠΛHPΩMA TOY EKAB ΠOY EΦTAΣE ΣXEΔON AMEΣΩΣ ΣTO ΣΠITI TOY ΠAIΔIOY ΠPOΣEΦEPE TIΣ ΠPΩTEΣ BOHΘEIEΣ.

TO ΠAIΔI EXEI ΔIAΣΩΛHNΩΘEI KAI AΠO ΛEΠTO ΠPOΣ ΛEΠTO ME AΣΘENOΦOPO TOY EKAB, ANAMENETAI NA METAΦEPΘEI ΣTO NOΣOKOMEIO TΟΥ ΡΙΟΥ.

.

-Κ.Μαρκου- – greveniotis.gr