Ο ετήσιος χορός του Φιλοπροοδευτικού συλλόγου Σαμαριναίων Κοζάνης την Κυριακή 15 Ιανουαρίου.