Φιλανθρωπική εκδήλωση από την ομάδα στο facebook “Εδώ για σένα” το Σάββατο 14 Ιανουαρίου.