Ο Γιάννης Μυροφορίδης ορίζεται νέος αντιδήμαρχος Ακίνητης Περιουσίας στη θέση του Δημήτρη Κοεμτζόπουλου, στον Δήμο Κοζάνης όπως έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Αντιδήμαρχοι ορίζονται οι:

Τζουμερκιώτης Γρηγόριος του Γεωργίου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού,

Γκούμας Βασίλειος του Κωνσταντίνου Πολεοδομίας και Κλιματικής Ουδετερότητας & Απολιγνιτοποίησης,

Μαγγιρίδης Μιλτιάδης του Βασιλείου Περιβάλλοντος & Καθαριότητας,

Ραφαηλίδης Αναστάσιος Ψηφιακής Μετάβασης και Νέων Τεχνολογιών,

Μυροφορίδης Ιωάννης του Θεοδώρου Ακίνητης Περιουσίας,

Δουγαλής Γεώργιος του Γρηγορίου των Δ.Ε του Δήμου Κοζάνης (Δ.Ε. Αιανής, Δ.Ε. Ελίμειας, Δ.Ε. Ελλησπόντου, Δ.Ε. Δημητρίου Υψηλάντη και Δ.Ε. Κοζάνης (πλην της Κοινότητας Κοζάνης),

Παφύλης Δημήτριος του Κωνσταντίνου Τοπικής Ανάπτυξης & Επιχειρηματικότητας,

Τουμπουλίδου Παρθένα του Ιωάννη Τεχνικών Έργων & Μελετών και

Κουϊμτζίδου Ελπίδα του Αναστασίου Διοικητικών και Οικονομικών υπηρεσιών.

ΕΡΤ Κοζάνης