Ετήσιος χορός του Πρότυπου Πολιτιστικού Συλλόγου ΖΕΠ το Σάββατο 28 Ιανουαρίου.