Ετήσιος χορός του συλλόγου ΠΜΣ Αιανής “Η Πρόοδος” το Σάββατο 28 Ιανουαρίου.