Φωτογραφίες από την περιοχή της ΖΕΠ – κτήριο Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας.