Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος ΠΕ Κοζάνης συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου και θα πραγματοποιήσει μηχανοκίνητη πορεία στην Κοζάνη την Πέμπτη 23/02/2023.

Συνάντηση: 10:30 στην Κοζάνη στο ύψος του Funny Bunny

Απαιτούμε:

1. Λήψη μέτρων για μείωση του κόστους παραγωγής λόγω αυξήσεων στα μελισσοκομικά εφόδια, στις τροφές (για συντήρηση και ανάπτυξη των μελισσοσμηνών μας), του πετρελαίου κίνησης και του ηλεκτρικού ρεύματος όπως ακριβώς γίνεται σε όλο τον υπόλοιπο κτηνοτροφικό κλάδο.

2. Να δοθεί τέλος στις παράνομες Ελληνοποιήσεις των μελισσοκομικών προϊόντων.

Με εκτίμηση,

Το Δ.Σ του Συλλόγου

ο πρόεδρος

Μεντεσίδης Αιμίλιος

ο γραμματέας

Καραγιαννίδης Σωφρόνιος