Ο Μελισσοκομικός Σύλλογος ΠΕ Κοζάνης συμμετέχοντας στην πανελλαδική κινητοποίηση του κλάδου πραγματοποίησε μηχανοκίνητη πορεία στην Κοζάνη την Πέμπτη 23/02/2023.

Απαιτούν:

1. Λήψη μέτρων για μείωση του κόστους παραγωγής λόγω αυξήσεων στα μελισσοκομικά εφόδια, στις τροφές (για συντήρηση και ανάπτυξη των μελισσοσμηνών μας), του πετρελαίου κίνησης και του ηλεκτρικού ρεύματος όπως ακριβώς γίνεται σε όλο τον υπόλοιπο κτηνοτροφικό κλάδο.