Η εταιρεία AGREVOLUTION IKE με δραστηριότητα στην παροχή υπηρεσιών προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και με έδρα την Κοζάνη, ενδιαφέρεται να προσλάβει Γεωπόνο (ΠΕ ή ΤΕ) με καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και του χειρισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα,

  • Εμπειρία σε επενδυτικά προγράμματα (ΠΑΑ και ΕΣΠΑ)
  • Γνώση συστημάτων GIS και ειδίκευση στα γεωχωρικά δεδομένα
  • Κατοχή κάρτας ανεργίας ΟΑΕΔ

Αποστολή βιογραφικών στο: info@agrevolution.gr