“Έφτασα μαμά…”, το σκίτσο της εικαστικού Παρασκευής Τζιμοπούλου από το Πλατανόρευμα Σερβίων.