Φωτογραφίες αναγνώστη στο kozan.gr. Σκουπίδια στο Δημοτικό Κήπο Κοζάνης.