Πρόσληψη 30 ατόμων στο ΛΚΔΜμε δίμηνα. Αιτήσεις έως 17/3.